Bellavista Illa
Arquitectura i urbanisme
🢐

Edifici Unifamiliar aïllat

Sant Quintí de Mediona (Barcelona)
Promotor particular

Direcció d'execució de l'obra, control de qualitat, coordinació de seguretat i salut
Superfície útil: 197m²
Inici de les obres: Desembre 2012
Final de les obres: Octubre 2015